Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van OBSH. Door de website te gebruiken stemt de bezoeker in met deze disclaimer.

Zorgvuldigheid

OBSH heeft bij de samenstelling van de informatie op deze website grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden op de website voorkomen, kan de inhoud onvolledig zijn of kan de informatie (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. OBSH aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid / onjuistheid van de aangeboden informatie of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

Sites van derden

Deze website heeft hyperlinks naar websites van derden (waaronder de scholen van OBSH) opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. OBSH heeft geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt en is daarom daar niet verantwoordelijk voor.

Gebruik van de informatie

Het auteursrecht op deze website berust bij OBSH of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan OBSH. Het kopiëren, downloaden, vermenigvuldigen en/of bewerken van de informatie is op deze website dan ook alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door OBSH.