OBSH » Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

De GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad, van OBSH is voor het schooljaar 2022/2023 als volgt samengesteld:

SchoolPersoneelsgeledingOudergeleding
OBS Brandevoort

Marion Simons

Sabrina Boers

OKC De Bundertjes

Susan van Aerle

OBS ‘t Hout

Pim Janssen

Ewoud Heijman

OKC De Lindt

Harold Donkers

Toon de Greef

OKC De Rakt

Marloes van Erp

OBS De Straap

Tanja Gabriëls

OKC De Stroom

Berry van de Geijn

Pim Janssen

Voorzitter

Rianne Peters

Secretaris

Wanneer je contact wenst op te nemen met één van de GMR-leden dan kan dat via het bestuurskantoor. Telefoonnummer: 0492-476766 of e-mail: infobestuurskantoor@obsh.nl