Onderwijs » Zorg

Zorg voor leerlingen

SchoolOndersteuningsProfielen

OBSH maakt deel uit van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland (Swv). Samen met de andere 23 schoolbesturen in het Swv zorgen we voor passend onderwijs voor alle kinderen in de regio. Binnen het Swv hebben de besturen afgesproken dat de basisondersteuning op de afzonderlijke scholen op orde is en wordt vastgelegd in een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit SOP biedt informatie over de basisondersteuning in de groep en over de verdere specifieke ondersteuning die iedere afzonderlijke school kan bieden. Ieder SOP is met de medezeggenschapsraad van de school (een gekozen afvaardiging van leerkrachten en ouders) besproken.

Het SOP van een school is belangrijk voor:

  • Ouders: Zij lezen wat zij en hun kind kunnen verwachten van de school.
  • School: Zij zet hiermee de beleidslijn en ambitie uit.
  • Inspectie: De school legt onder andere middels het SOP verantwoording af aan de Inspectie.

We denken in kansen en mogelijkheden!