Onderwijs » Cultuur-educatie

Cultuur begint hier

Cultuur Begint Hier is het Cultuurbureau binnen OBSH, dat zich richt op cultuureducatie binnen de gehele stichting. Het bureau fungeert als verbinder, ontwikkelaar en inspirator en werkt op alle niveaus binnen de stichting. 

Hoe komen we aan deze naam?

De basisschool is vaak de oorsprong waar kunst en cultuur een essentieel onderdeel zijn van de ontwikkeling. De leerling leert vanaf groep 1 al actief, receptief en reflectief om te gaan met kunst en cultuur. Hierdoor ontwikkelt de leerling talenten en een kritische houding. De vormgeving van het logo laat deze ontwikkeling duidelijk zien, trapsgewijs en stapsgewijs ontwikkelt de leerling op zijn eigen niveau en is aan het einde van de basisschool vaardig kunst en cultuur een plek te geven in de opvatting over zijn eigen leven. Dit is tevens het startpunt voor een verdere doorontwikkeling naar het voortgezet onderwijs.

Waarom een eigen cultuurbureau?

We willen dat alle kinderen in contact komen met kunst en cultuur. We beheren en ontwikkelen cultuureducatie en cultuuronderwijs binnen OBSH en we zetten cultuurvragen om in passend aanbod. We geven vorm aan alle facetten van cultuureducatie en zijn een inspiratie voor onze culturele omgeving. We delen onze projecten en trajecten met onze culturele partners, zodat er een co-creatie ontstaat en in gezamenlijkheid verder wordt gewerkt aan culturele ontwikkeling. 

Het bureau op stichtingsniveau bestaat uit:

  • cultuurcoördinator – projectleider van het cultuurbureau en aanspreekpunt omtrent alle zaken gericht op cultuureducatie. 
  • muziekcoördinator – projectleider muziek en aanspreekpunt voor het muziekonderwijs en het muziektraject ‘Méér muziek in de klas’.
  • administratieve kracht – verzorgt de administratieve ondersteuning voor alle cultuurtrajecten en financiën.

Het bureau werkt samen met alle culturele instellingen binnen Helmond. We hebben vaste partners waarmee educatieprojecten en professionalisering cultuuronderwijs worden opgezet, uitgevoerd, geëvalueerd en geborgd.

Alle OBSH-cultuurtrajecten en projecten sluiten aan bij iedere leerling en iedere leerkracht. Ouderbetrokkenheid is daar ook een vast onderdeel van. De afgelopen jaren hebben we dusdanig geïnvesteerd in draagvlak, dat nu iedereen mee kán doen en vooral al meedóet!