Onderwijs » Scholen » OKC De Stroom

OKC De Stroom

OKC De Stroom
Rijnlaan 103
5704 HZ  Helmond
0492 – 592 727
www.obsdestroom.nl
infodestroom@obsh.nl

Geja Raaijmakers

directeur

Openbaar Kindcentrum de Stroom is een kleinschalige school in Brouwhuis. In ons Kindcentrum is volop ruimte voor kinderen tussen 2 en 13 jaar om samen te spelen, te werken en te leren. Naast basisonderwijs bieden wij, samen met KAAT Kinderopvang, flexibele voor- en naschoolse kinderopvang aan. De leerkrachten stimuleren de leerlingen om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling.  Samen zorgen we ervoor dat kinderen zich ‘Als een vis in het water’ voelen. Dit gevoel van zelfvertrouwen is belangrijk om tot leren te komen. Op de Stroom hebben we veel aandacht voor de basisvakken zoals rekenen, taal, lezen en burgerschap. Daarnaast is De Stroom een Jeelo school. Jeelo staat voor ‘je eigen leeromgeving’. Dat betekent dat leerlingen op De Stroom werken aan projecten met een maatschappelijk relevante inhoud. Om dit te bereiken betrekken wij bij elk project organisaties in de buurt. Wij halen de wereld in huis. 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op!