Ouders » Klachtenregeling

Klachtenregeling

Onze scholen en alle medewerkers spannen zich maximaal in om klachten te voorkomen. Mochten er toch problemen zijn, dan hopen wij dat u die eerst probeert op te lossen met de direct betrokken leerkracht. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directeur. 

Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan is er een klachtenprocedure voor melding en afhandeling van klachten.

Download Klachtenregeling (PDF)