Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van OBSH en de persoonsgegevens die via de website worden verwerkt. OBSH is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere sites.

OBSH respecteert de privacy van alle websitebezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die verwerkt worden, veilig en vertrouwelijk worden behandeld. Indien u wilt weten hoe wij/onze scholen omgaan met persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers kunt u contact met ons zoeken.

Stichting OBSH (OBSH) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het bevoegd gezag is gevestigd aan Panovenweg 1, 5708 HR in Helmond. OBSH is te bereiken via telefoonnummer 0492 – 476766 of per e-mail via infobestuurskantoor@obsh.nl.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u op onze website via een online formulier reageert, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde actie uit te kunnen voeren. De gegevens worden veilig opgeslagen en toegang is beperkt tot die personen die er vanuit hun functie bij moeten kunnen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor het vraagstuk relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze leveranciers, waarmee we afspraken hebben gemaakt in verwerkersovereenkomsten.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst door uw internet browser). De op deze website ingesloten functionaliteiten van externe aanbieders, zoals YouTube video’s en de Google Maps kaart plaatsen hun eigen cookies voor de correctie werking van hun diensten.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de cookie-banner gebruiken of uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. U kunt deze cookies verwijderen dan wel uitzetten via uw browser. Voor uitleg hierover verwijzen we naar de help-functie van de browser die u gebruikt.

Doeleinden en derden

We verzamelen of gebruiken geen informatie van deze website voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring staan beschreven. Wij zullen deze gegevens ook niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen, indien noodzakelijk kan de informatie – in vertrouwen – intern met collega’s gedeeld worden.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen volgens standaarden voor informatiebeveiliging. We passen bijvoorbeeld versleuteling van data toe (HTTPS).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in deze Privacyverklaring.

Rechten, waaronder inzage, correctie en verwijdering

Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wanneer u uw rechten uitoefent, kunt u uw verzoek sturen aan het contactadres onderaan deze Privacyverklaring. Geef daarbij aan welke persoonsgegevens u wilt inzien, corrigeren of aanvullen.

Klachten

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via de gegevens zoals vermeld onder ‘Contact’ of u kunt direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van OBSH. Wij helpen u uiteraard graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd onze Privacyverklaring aan en raden u aan om dit regelmatig te raadplegen.

Contact – OBSH

Panovenweg 1
5708 HR in Helmond
T: 0492-476766
E: infobestuurskantoor@obsh.nl

Contact – Functionaris Gegevensbescherming (FG) OBSH

OBSH heeft een FG die toeziet op de naleving van de geldende privacy wet- en regelgeving binnen onze organisatie. Je kunt terecht met vragen of klachten over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en om je rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze Privacyverklaring. De contactgegevens van onze FG zijn:

T: 0492-791042
E: fg@obsh.nl